ทำไมถึงต้องทำโฉนดที่ดิน                ที่ดิน คือ ทรัพย์สินที่สำคัญ ไม่ว่าจะทำการใดๆ กับที่ดิน เช่น ซื้อ ขาย จำนอง จำนำ หรือแม้แต่ขายฝาก ล้วนเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนที่ดิน ซึ่งการจดทะเบียนนั้นจะมีผลในทางกฎหมาย คือมีสิทธิในการครอบครองที่ดินนั้นๆ

                 กรณีได้รับมรดก ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะวาจา หรือทำพินัยกรรมยกให้แล้ว หากไม่มีผู้คัดค้านการครอบครองกรรมสิทธิ ก็ถือได้ว่าผู้ได้รับกรรมสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินโดยชอบธรรม และจะต้องไปจดทะเบียนครอบครองที่ดิน โดยติดต่อกับกรมที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ในการขอจดทะเบียนสิทธิ หรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การจดทะเบียนที่ดินควรนำหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ ใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก หลักฐานการเป็นทายาท เช่น หลักฐานการสมรสหรือทะเบียนบ้าน หากมีพินัยกรรมก็ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

                 กรณีซื้อที่ดิน คู่กรณีต้องนำหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอหรือที่ดินจังหวัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของนิติกรรม ควรนำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) หากสามีหรือภรรยาเป็นคนต่างด้าวควรนำหลักฐานสมรสหรือหลักฐานการหย่ามาแสดงด้วย

                  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จะต้องรอประมาณ ๖๐ วัน เพื่อรอการโต้แย้งในการครอบครองที่ดินนั้น ถ้าไม่มีการโต้แย้งในระยะเวลา พนักงานก็จะจดทะเบียนให้ตามคำขอ แต่ถ้ามีการโต้แย้ง ก็จะต้องสอบสวน หากตกลงกันไม่ได้ เจ้าหน้าที่ก็จะสั่งการตามดุลพินิจของเจ้าหน้า ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจก็ฟ้องร้องต่อศาลได้

                  ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมเงินสำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วย


..........

*** ขายฝากที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ผ่าน ดีแอสเซ็ท ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 0.69% ต่อเดือน เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติเร็ว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่เช็คสถานะทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก***

บริษัท ดีแอสเซ็ท เอเชีย

"จับคู่ และคัดสรร ขายฝาก แบบครบวงจร"

โทร: 065-955-2532 , 02-408-3827

www.dasset.asiaบจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา