ไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไร              การครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น สำหรับผู้ที่มีบ้านหรือที่ดินมากกว่า 2 แห่งขึ้นไป ถือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย ซึ่งหากไม่ไปชำระตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จะถือว่ามีความผิด และต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 


1. โทษปรับ : บทลงโทษในระดับเบื้องต้นที่มีต่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินที่ชำระไม่ครบตามจำนวนที่ถูกเรียกเก็บภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะต้องโทษถูกปรับตามเกณฑ์การปรับดังนี้

                  · เสียเบี้ยปรับ 40% ของภาษีค้างชำระ ในกรณีชำระล่าช้าเกินเวลาจากหนังสือแจ้งเตือนที่ได้รับ

                  · เสียเบี้ยปรับ 20% ของภาษีค้างชำระ ในกรณีชำระล่าช้า แต่ชำระภายในระยะเวลาที่แจ้งในหนังสือแจ้งเตือน

                  · เสียเบี้ยปรับ 10% ของภาษีค้างชำระ ในกรณีชำระล่าช้า แต่ชำระก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน


2. ดอกเบี้ยเงินเพิ่ม : ในกรณีที่ชำระภาษีล่าช้า กฎหมายได้กำหนดโทษเพิ่มเติมเอาไว้อีกขั้น ด้วยการ “คิดเงินเพิ่ม” ซึ่งจะคิดในอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนของเงินภาษีค้างชำระ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาชำระภาษี ไปจนถึงวันที่ชำระภาษี แต่ก็ได้มีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยเอาไว้ไม่ให้ถูกคิดเงินเพิ่มเกินจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย


3. โทษทางอาญา : ในกรณีถูกตรวจสอบพบว่าเรามีความพยายามแจ้งความเท็จ หรือพยายามสร้างหลักฐานเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจจะต้องถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งโทษทางอาญานี้ถือเป็นโทษระดับสูงสุดของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


                   เนื่องจาก การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่หากมีการครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัยถึงเกณฑ์ตามเงื่อนไข ก็จำเป็นต้องชำระให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้  โดยกรณีเดียวที่จะไม่ต้องโทษถูกปรับก็คือ การที่เราไม่ได้รับหนังสือประเมินเรียกเก็บภาษี หรือมีการเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไปเท่านั้น โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกคนสามารถไปชำระภาษีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บ้านหรือที่ดินตั้งอยู่..........

*** ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ผ่าน ดีแอสเซ็ท ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 0.69% ต่อเดือน เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติเร็ว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่เช็คสถานะทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก***

บริษัท ดีแอสเซ็ท เอเชีย

"จับคู่ และคัดสรร ขายฝาก แบบครบวงจร"

โทร: 065-955-2532 , 02-408-3827

www.dasset.asia

บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา