ใครต้องยื่นภาษีกลางปีบ้าง ?สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) คือผู้ที่มี "เงินได้ประเภทที่ 5-8" ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. ของปีภาษีนั้นๆ

โดยครอบคลุมผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 

       - คนโสด มีรายได้เกิน 60,000 บาท และ คนมีคู่ (จดทะเบียนสมรส) มีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท

       - กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีรายได้เกิน 60,000 บาท

       - ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล มีรายได้เกิน 60,000 บาท


เงินได้ประเภทที่ 5-8 มีอะไรบ้าง 

เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก

       - การให้เช่าทรัพย์สิน

       - การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน

       - การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรมสถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้เท่านั้น

เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว รวมถึงเงินได้จากการ  "ขายของออนไลน์" ด้วย


         การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 ครึ่งปี เป็นการบรรเทาภาระภาษีให้ผู้มีเงินได้ หากไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษีเป็นเงินจำนวนมาก


..........

*** ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ผ่าน ดีแอสเซ็ท ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 0.69% ต่อเดือน เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติเร็ว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่เช็คสถานะทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก***

บริษัท ดีแอสเซ็ท เอเชีย

"จับคู่ และคัดสรร ขายฝาก แบบครบวงจร"

โทร: 065-955-2532 , 02-408-3827

www.dasset.asia


บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา