เพิ่มเพดานเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมเป็น 0.15% จาก 0.01%        รายงานข่าวจากศาลว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในวันที่ 30 ส.ค. กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะหารือถึงการออกข้อบัญญัติจดเก็บภาษีที่ดิน ในส่วนอัตราเกษตรกรรมในเพดานสูงสุด จาก 0.01% เป็น 0.15% ได้หรือไม่ โดยหากที่ประชุมเห็นชอบ กทม.จะยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทันที

        กทม.มีนโยบายจัดเก็บภาษีที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ในอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพฯ

สำหรับร่างข้อบัญญัติ กทม.ฉบับนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาพิจารณาในรายละเอียด โดยสำนักการคลังจะเข้าสำรวจพื้นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (โซนสีแดง) เฉพาะแปลงที่ดินที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการทำเกษตรกรรมจริง ๆ จำนวนเท่าใด เพราะเจตนารมณ์ของการยกร่างฯ เพื่อให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง และไม่ได้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรม ดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงเป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีอื่น ๆ เพิ่มเติม เป็นประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนสูงสุด

       กทม.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดมอบหมายให้สำนักการคลังจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (โซนสีแดง) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (โซนสีม่วง) และ ที่ดินประเภทคลังสินค้า (โซนสีเม็ดมะปราง) รวมไปถึงที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (โซนสีน้ำตาล) หากในอนาคตจะมีการคิดอัตราภาษีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนายทุนที่นำที่ดินทำเลย่านพาณิชยกรรมมาทำเกษตร โดยอาศัยมาตรา 37 วรรค 7 ตามกฎหมายภาษีที่ดิน ที่ให้อำนาจท้องถิ่นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อออกข้อบัญญัติฯเพิ่มเพดานจัดเก็บได้ แต่ต้องไม่เกินในอัตราที่กำหนด เช่น อัตราเกษตรกรรม ไม่เกิน 0.15%


โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ส.ค. 65)

บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา