ถ้าศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แต่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระ เจ้าหนี้จะต้องทำการยึดทรัพย์บังคับคดีภายในกี่ปี?        ปกติเวลาที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้และลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ตามที่กำหนดในคำบังคับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องบังคับคดี (ยึด อายัด ทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา) ภายใน 10 ปี นับแต่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง

        ความหมายก็คือ จะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และจะต้องสืบหาทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิการเช่า รวมถึงสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ของลูกหนี้ เช่น ค่าจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับจากการทำงาน 

        แต่ถ้าทำไม่ครบถ้วนกระบวนการ เช่น ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ออกหมายบังคับคดีและแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว แต่ยังสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่พบ จึงไม่ได้แจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้ออกไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้ หากเกินกำหนด 10 ปี เจ้าหนี้ย่อมหมดสิทธิยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้อีกต่อไป (อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5476/2536) 

       ทีนี้เมื่อยึดทรัพย์ของลูกหนี้ได้แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือถ้าหากเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้อง เช่น การอายัดค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับ ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีคำสั่งอายัดและแจ้งคำสั่งนั้นให้ลูกหนี้และบุคคลภายนอก (เช่น นายจ้างของลูกหนี้) รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป…


..........

*** ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ผ่าน ดีแอสเซ็ท ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 0.69% ต่อเดือน เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติเร็ว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่เช็คสถานะทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก***

บริษัท ดีแอสเซ็ท เอเชีย

"จับคู่ และคัดสรร ขายฝาก แบบครบวงจร"

โทร: 065-955-2532 , 02-408-3827

www.dasset.asia

บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา