มหาดไทยแจงเรื่องต่างชาติซื้อบ้านและลดค่าจดโอน 0.01%


        มหาดไทย แจงเรื่องต่างชาติซื้อบ้านต้องนําเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านและคงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า3ปีซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้จะกําหนดให้มีอายุการใช้บังคับ 5 ปี ส่วนมาตรการลดค่าธรรมเนียมเฉพาะคนไทยที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านได้สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 0.01% 

        ล่าสุด  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น กรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการ ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2556

        เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่มได้แก่  กลุ่มประชากรผู้ที่มีความมั่งคั่งสูง  กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยและกลุ่มผู้เชียวชาญพิเศษ  สามารถพำนักและทำงานในประเทศไทยได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการให้สิทธิในการถือครองที่ดินของคนต่างชาตินั้น ถือเป็นหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้มีการนำเงินมาลงทุนในประเทศ ทั้งนี้พิจารณาภายใต้กฏหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่มีการแก้ไขกฏหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อให้มีสิทธิถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติเพิ่มเติมแต่ประการใด   เช่น         การให้สิทธิชาวต่างชาติถือครองห้องชุดยังคงให้ตามพรบ.อาคารชุดในสัดส่วน 49% ของพื้นที่อาคารชุดที่มีการจำหน่ายในแต่ละอาคาร

       โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ คือ ต้องเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน  ซึ่งต้องนําเงิน มาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องคงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในธุรกิจ หรือกิจการประเภทที่กําหนด กรณีผิดเงื่อนไขทั้งเรื่องการลงทุน หรือไม่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย จะถูกยกเลิกสิทธิและต้องขายที่ดินออกไปด้วย กฎกระทรวงฉบับนี้จะกําหนดให้ มีอายุการใช้บังคับเพียงแค่ 5 ปี ประเด็นมาตรการลดค่าธรรมเนียมใช้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยเป็นการซื้อ บ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารชุดจากผู้ประกอบการที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้ สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 0.01%


..........

*** ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ผ่าน ดีแอสเซ็ท ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 0.69% ต่อเดือน เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติเร็ว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่เช็คสถานะทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก***

บริษัท ดีแอสเซ็ท เอเชีย

"จับคู่ และคัดสรร ขายฝาก แบบครบวงจร"

โทร: 065-955-2532 , 02-408-3827

www.dasset.asia


บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา